Gåden om Keopspyramiden løst

Af Hans Folkvardt.


Forside > Resumé > Afhandling > Summary in English

Her følger en kreativ teknisk skolet sjæls vurdering af de ”mystiske kanalers” funktion, som ikke er så mystiske endda. De har haft deres formål under byggeprocessen viser det sig, overraskende nok og det til vand.

Pressemeddelelse 26. november 2021

Keopspyramidens gåder, løst ved lykketræf !

Da Fredrik Ludvig Norden på afstand, i 1738 tegner pyramiderne, tegner han to mørke bånd, på pyramiden i midten, disse hæver sig mod højre.

Det han ser, udarbejder han på Christian den 6's udsendte ekspedition til Egypten og Nubien. 1737 – 1738.

Det er enten verdens første og største graffiti, eller det er udfyldning af et ophalerspor for transport af byggematerialer langs pyramidens kanter. Dette spor der er udfyldt og lukket med jomfruelige udhuggede sten, direkte fra stenbruddet, der successivt efterfølgende, er dækket med yderbeklædningssten fra Turabjergene. Da man arbejdede sig baglæns ned fra toppen ved færdiggørelsen.

Udfyldningen har derfor ikke været udsat for vejrliget, i modsætningen til den øvrige væg, der har stået frit i takt med opførelsen i måske 10 til 20 år og derfor siden deres dannelse i stenbruddet, med tiden i deres nye placering har fået en anden farvetone.

Så det Norden ser, er udfyldningen af ophalerspiralen, og dette beviser, at det var sådan de bar sig ad. Det var et heldigt tidspunkt han tegnede pyramiderne. Var det sket 20 år før, var sporet dækket af overfladesten og var det 20 år senere, var farveforskellen udlignet af vejrliget og de 2 bånd ikke aftegnet. Lige som i dag, idet storbyen Cairo med dens luftforurening – solens blejning – regnen – og vindens sandblæsning havde skabt en udligning af synet, gjort væggens farvetoner ens.

Pyramiden har tre rum, når galleriet tages med. Øverst Kongekamret. Nederst Dronningekamret, der ligger på samme niveau som Galleriet, der er et skrånende højt adgangsrum til Kongekamret. Foto og tegninger, se min analyse fra 2016 se afhandling. Disse rum er opført i granit, udhugget og forarbejdet i Aswan. I modsætning til pyramidens lokale byggesten. Granitten er utroligt nok fragtet de 800 km. til Giza på Nilen. Denne flod steg 10 – 15 m. ved den årlige oversvømmelse.

Dette syn, med et skib lastet med sten liggende i havnen i Giza, hæve sig mange meter på få dage, inspirerede til, at de store granitsten til kamrene, løftedes op inde i pyramiden. Deres størrelse medførte, at deres store nødvendige trækkraft ikke kunne dreje om pyramidens hjørner. Derfor etableredes formentlig en 5m. gange 7 m. vandtæt løfteskakt inde i pyramiden.

For os moderne mennesker, virker det fantasifuldt og urealistisk, at forestille sig, at de store kammersten er løftet op med vandelevator, eller hvad man ellers skal kalde det. Men for henimod 5000 år siden, havde de ingen andre muligheder, for at løfte de store vægte 40 – 50 m. i vejret end at benytte naturens kræfter i det omfang de kunne tæmme dem, som her til at løfte ved hjælp af vand.

Derfor er kamrene, på hver langvæg forsynet med en 20 cm. gange 20 cm. kanal skråt op og ud til ydervæggen til vandfodring af skakt og kamre. Det vil dog sige, Dronningekamrets i hvert fald den ene kanal ender blindt - er for kort og når ikke ydersiden, samt er lukket med en spærresten eller rettere to.

Reelt ved man ikke deres formål, men mange forfatteres gæt er til luft, stjernekiggeri eller sjælevandring, men mit postulat er til vand.

Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, udgiver i 2010 i anledning af Dronning Margrethes 70 års fødselsdag ” Rejse i Egypten og Nubien ” af Fredrik Ludvig Norden. Ekspeditionen eller rejsen kommer i stand takket være en fransk greve, der overtaler kongen til en handelsekspedition over land, hvorunder Norden, der er flådekaptajn, bliver beordret som deltager. Ekspeditionen mislykkes, idet de for ikke at blive slået ihjel, vender om før målet.

Men det viser sig efterfølgende, at være en succes, takket været Nordens mange fremragende tegninger og beskrivelse. Dyre og tidskrævende kobberstik fremstilles og udgives på italiensk, fransk og engelsk. Men ikke på dansk før end 2010 og det kun i 1000 eksemplarer, Stort, flot og dyrt i to bind.

Nu sker det igen, det fantastiske lykketræf, i dette tilfælde altså i en ud af tusind. Et eksemplar erhverves af en historisk interesseret person, der er kreativ og dog med praktisk sans og fagligt uddannet murer og anlægsingeniør fra Horsens Teknikum. 1965. Hvis tolkning har afsløret, arbejdsvejens beliggenhed. Samt nu årsagen til Dronningekammerets blændede kanal.

De store kammerstens opløftning eller hævelse, højt over jorden, synes ikke hidtil, at have haft egyptologernes store interesse, man har tilsyneladende holdt sig til pyramidens bygningsmasses mindre sten. Men kammerstenene er på grund af deres størrelse og vægt løftet op med vandelevator, hvis man ellers må kalde den det. Elevatorskakten er eller var en vandtæt skakt, placeret hensigtsmæssigt i forhold til kamrene, men der er næppe nogen, der for alvor har eftersøgt dens placering, eller anet deres eksistens. Opløftningsmidlet var altså vand, det var det eneste hjælpemiddel de rådede over. Derfor gravede de kanaler og sluser, og lukkede vandet inde i disse, når Nilen under årets oversvømmelse stod højest, og ledte det til pyramidens fod, hvor det så året rundt sikrede høj vandstand. Iøvrigt indeholdt selve skakten et skib, i form af en tilpasset flydekasse, der kunne bære de tungeste loftsten.

En ubrudt kæde af vandbærere, bar vandet som hævemiddel, op af arbejdsvejen og hældte det i vandkanalens tragt. Her løb det ned i Dronningekammeret og hæveskakten. Denne tidligere omtalte mystiske kanal fra Dronningekammeret, der endte blindt og ikke nåede ydermuren, forklaringen her er, at det skulle den ikke, fordi den derimod skulle tilsluttes den af Norden tegnede arbejdsvej langs pyramidekanten og have adgang herfra. Da pyramidens højde arbejdede sig op over tragtens indløb, opstod det problem, at den var fuld og det vand man hældte i den øverste kanal , løb ud her i den nederste,” Loven om forbundne kar.” Derfor blokeredes tragten med to spærresten, for at arbejdet kunne fortsætte og komme højere op, og etablere Kongekammeret incl. dens overliggende aflastningskonstruktion.

Men denne nødvendige lukning af kanalen, beviser jo, at det var denne fremgangsmåde de benyttede. Her ser man ingeniørteknikkens vugge 2525 år før Kristi Fødsel.

Med venlig hilsen. Hans Folkvardt.

hanspfolkvardt@mail.dk.

54865590/40781765.

Forside > Resumé > Afhandling > Summary in English

Kontakt:

Hans Folkvardt. Krumsøvej 18 Øllebølle. 4894 Øster Ulslev hanspfolkvardt@mail.dk
Telefon 54 86 55 90.