Gåden om Keopspyramiden løst

Af Hans Folkvardt


Forside > Resumé > Afhandling

Det har altid vakt beundring, at ægypterne for så mange år siden, ca. 4,5 tusind, hvor vi her i landet var i overgangen mellem jæger- og bondesamfund, uden hjælpemidler kunne bygge dette kolossale monument, bevaret til nutiden. Det er det højeste bygningsværk og punkt, mennesket har skabt i de mange tusind år, indtil 1876, hvor Rouens Katedral fik spir, og 1880, hvor Kejser Wilhelm færdigbyggede Kølner Dom, med sine støbejernsgitter-spir, og først derefter blev det Eiffeltårnet, der var højest, og det som bekendt kun i en kort overgang.

Keops Pyramiden adskiller sig fra de andre pyramider, med som den yngste at have 2 kamre oppe i pyramiden. Her har det øverste, Kongekamret 2 små kanaler op og ud til ydersiden. Mens de 2 underste som Dronningekamret har , de ender blindt og tilmed har de været skjult, idet de var tilmuret i kamrets vægge. Mærkeligt og hvorfor er de der? Jo, fordi min analyse siger, at de havde brug for dem under pyramidens opførelse og det var til vandpåfyldning. Det er baggrunden for at fugerne i kamrenes vægge og i kanalerne er udfyldt med gipsmørtel, i modsætning til resten af pyramiden, bortset fra yderbeklædningen, der jo i øvrigt for længst er nedtaget og genanvendt til byggeri i Cairo.

Pyramidens store bygningsmasse består af kalksandsten, udhugget tæt på og i lag omkring pyramiden og råt tilhugget stavlet op på hinanden, efter at de er slæbt op på pyramidens, langs dens yderside. Dette ophaler spor snor sig op over pyramidens yderside i en slags spiral mod højre og danner herved et indhak i pyramidens yderside, der først udfyldes ca. 30 år efter at de øvrige lag er lagt, når man baglæns arbejder sig ned fra toppen, i takt med placering af yderbeklædningen, der jo hermed dækker det friskt tilmurede hak. Dokumentationen for at dette var deres fremgangsmåde, kan udledes af Frederik Ludvig Norden`s tegning fra 1737-38. Her ses ydersiden kort efter at beklædningen er fjernet til anden anvendelse.

Derimod består kamrenes vægge og lofter af granit, i modsætning til pyramidens bygningsmasse af kalksandsten. Denne granit er i meget store dimensioner, der derfor ikke kunne slæbes op, da mandskabsstyrken med træksnorene, ikke kunne runde pyramidens hjørner. Granitten er udhugget og slebet nede i Aswan 800 km. borte og herfra sejlet op til Giza hvor de ved hjælp af vand, i en løfteskakt er hævet op på plads i pyramiden, princippet som vi i dag kender fra nutidens skibssluser.

Derfor eksisterer disse ovennævnte kanaler, de var til brug for vandfyldning af hæveskakten.

Eksisterende teorier om de hidtil mystiske kanaler funktion til stjerne kikkeri eller sjælevandring m.v.er utroværdige. F.eks. funktionen som luftkanal, ja men de havde jo masser af luft, de arbejdede jo i det fri og kamrene er hævet over jorden og gulv-vægge-og loft er bygget færdig i takt med stenenes placering, de var slebne og færdigbearbejdet i stenbrudene i Aswan så hvad skulle de med luftkanaler. I øvrigt er der rundt omkring i Ægypten tusindvis af grave, hugget ud i undergrunden uden luftkanaler.

Kanalernes funktion til stjernekiggeri. Det er betegnende, at når en kanal er udpeget til, på et bestemt tidspunkt af døgnet, at pege mod Orion eller en anden stjerne eller himlens midtpunkt, hvad det så end er, så behændigt undlades det, at omtale hvad den kanal på modsat side er der for, eller peger på, samt de underste der ikke når ydersiden. Nu er sternekiggeri i sig selv umuligt, jeg har ligget på gulvet og rakt min højre arm ind og kanalen er vandret i hele granitstenens bredde. Men kan man kigge om hjørner er det måske ikke helt umuligt. Kanalen mod det store Galleri snor sig uden om denne, mere som et rørledning, hvad den i virkeligheden også er.

Funktionen som sjælevandringskanal, lyder smukt. Men det findes slet ikke i den ægyptiske gravkultur, selvfølgelig ikke, det vil jo afsløre gravenes placering for gravrøvere. Derfor eksisterer sjælevandrings kanaler overhovedet ikke i nogen af de tusindvis af fundne Mastaba grave eller i de andre Faroers grave i Kongernes Dal. Kun som påstået her i Keops Pyramiden, men jo i virkeligheden mere, som et bevis på den hidtil manglende forståelse for kanalernes funktion. Som min redegørelse og analyse nu forhåbentlig retter op på.

Når man skal analysere og vurdere de spor, de gamle Ægyptere har efterladt sig, er det vigtigt fordomsfrit, at se på dem og ikke trække en ide eller plan ned over dem og tilpasse denne, det medfører kun vilde hypoteser som ovennævnte luft-stjerne eller sjælevandrings teorier.

Her følger en kreativ teknisk skolet sjæls vurdering af de ”mystiske kanalers” funktion, som ikke er så mystiske endda. De har haft deres formål under byggeprocessen viser det sig, overraskende nok og det til vand.

Nyere Tyske undersøgelser af de underste kanaler viser, at lige før de stopper med en spærresten, udvider de sig og bag spærrestenen, en fortsat udvidelse og en endnu større spærresten.

Det der ses her, er en vandtragt, hvor vandbærerne tømte deres krukker eller skindsække og tragten ligger med adgang fra den tidligere omtalte ophaler transportvej langs ydersiden. Den hæver sig jo som en spiral, med et hak i pyramidens side , med en bredde til minst 2 kolonner trækslæder og 2 rækker vandbærere. Derfor stopper kanalerne her, der var adgang fra hakket i ydersiden. De skulle ikke som de øverste, Kongekamrets kanaler nå pyramidens yderside.

Den fysiske lov om forbundne kar gør, at det øverste kammer ikke kunne bygges med sluseprincippet, før end de underste vandføringskanaler var blokeret, så vandet ikke løb ud af denne indhældningstrakt. Men det er jo så også i virkeligheden det endegyldige bevis på, at det var denne teknik de anvendte.

En kreativ og skolet person som mig, murer og anlægsingeniør fra Horsens Teknikum, kommer til dette overraskende resultat, at dele af pyramiden er sejlet på plads. Dette når jeg vurderer de spor, som de gamle Ægyptere efterlod sig.

Udfyldning af fugerne i kanaler og vægge med vandfast gibsmørtel, de underste kanalers placering som rørføring, deres vandtæthed, deres tragtform og deres placering og afslutning før ydersiden, samt deres blokering i begge ender, beviser tilsammen, at det var denne teknik de anvendte.

De var inspireret af, at en lastet båd i havnen ved pyramidens fod, med granitsten fra Giza, hævedes mange meter, når regnfloden kom.

I sandhed her har vi Ingeniørteknikkens vugge.

Tilbage står det uløste? Hæve skaktens placering, den er f. eks. 5 gange 7 m, med en placering for en af enderne af kamrene er mest sandsynlig , således at lofterne kunne sejles ind på plads. En del franske udførte ”mikrotyngdemålinger” tyder på, at den er opfyldt med løse materialer, dette gælder også for andre delpartier af bygningsmassen. Dette tyder det på, da der ikke findes løst mateiale i stenbruddene tæt på pyramiden. Det løse materiale i pyramiden synker gennem årtusinder sammen og efterlader øverst et hulrum. En Japansk udført ”prospekteringsopmåling” tyder på, at en tunnel kan løbe ind i pyramidens sydside. Dette er der naturligvis, det passer sammen med behovet for en fødetunnel til hæve skakten, at lasten fra skibene, flyttedes til hæveskaktens flydeponton.

Forside > Resumé > Afhandling