Født i Bursø 2008

Mit CV

Født 16. april 2008 (flagene var hejst på alle offentlige bygninger den dag). i juni samme år flyttede jeg til Hjelm, hvor man kaldte mig "Katrine II". Så kom jeg på dyrehospital og blev tatoveret i begge øren. Av. Og en mand i hvidt, ligesom mig, stak mig med en nål. Næste gang, jeg var blevet kørt i en lille kasse til dyrehospitalet, blev jeg skåret i ... (forkortet af red.), og jeg hørte, at en dame sagde, at jeg ikke burde hedde Katrine II, fordi jeg er en hankat. "Så kan vi jo kalde ham Ditlev", sagde konen derhjemme, og så grinede de. Siden er karrieren kun gået én vej: Stejlt opad med gode fangster af mus, gråspurve og en enkelt musvit.


Altid på toppen.


Altid populær.


. . . undtagen, når jeg kommer til at hive i Fruens strikketøj.


"Katrine", som jeg nær var blevet opkaldt efter. Denne hunkat blev 19 år gammel. Hun var fra Sydhavnen i København, - en skrap dame, efter hvad jeg har hørt.