html website templates

Sejlklubberne i
Guldborgsund Kommune

Det langsigtede mål er at øge interessen for farvandene omkring Lolland-Falster til gavn for turisme og bosætning


10 sejlklubber i Guldborgsund Kommune nedsatte 24. september 2019 en fælles arbejdsgruppe for at fremme sejlerturismen omkring kommunens havne, herunder Guldborg Sund og muligheden for uhindret og fri gennemsejling.

Per Thomsen, Sejl og Motorbådsklubben "Grønsund", blev valgt til koordinator af gruppens aktiviteter, mens Palle Tørnqvist, Toreby Sejlklub, blev valgt som gruppens talsmand.
Som et af Danmarks smukkeste gennemsejlingsfarvande forener Guldborg Sund ikke alene Guldborgsund Kommune men hele den voksende sejlerturisme omkring Smålandsfarvandet og Østersøens tyske havne.
Sejlklubberne har været bekymrede over de vedholdende forlydender om en mulig lukning af Frederik IX Bro for både over fire meter, når Femern-forbindelsen med en ny jernbanebro tages i brug i 2028. I samarbejde med Dansk Sejlunion og Foreningen af Lystbådehavne er det lykkedes at få slået fast, at der er ikke i kommunen eller i Banedanmark er planer om at søge Frederik IX Bro svejset fast. Regeringens lovprogram for denne folketingssamling indeholder ikke ændringsforslag til anlægsloven om Femern-forbindelsen.
Sejlrenden i Guldborg Sund syd for Frederik IX Bro skal være mindst 2,1 meter dyb. Det fremgår ikke af søkortet. Arbejdsgruppen vil søge at få dybder og søkort ført á jour i overensstemmelse med Guldborg Sunds status som nationalt gennemsejlingsfarvand.
Det langsigtede mål er at øge interessen for farvandene omkring Lolland-Falster til gavn for turisme og bosætning.

SIG

Arbejdsgruppens medlemmer:


Palle Tørnqvist, Toreby Sejlklub, Talsmand.
Per Thomsen, Sejl og Motorbådsklubben Grønsund. Koordinator.
Karl Erik Nielsen, Lergravens Sejl og Fiskeriklub.
Henrik Piil, Sejlforeningen Vikingen. 
Tonny Borre Larsen, Sakskøbing Bådelaug og Sejlklub. 
Ole Edlund Jensen, Sakskøbing Motor og Sejlbådsklub.
Jesper Pedersen, Nysted Sejlklub. 
John Kildsgaard, Bådklubben Guldborgsund.
Preben Kristensen. Guldborgland Bådelaug.
Gert Hansen, Guldborg Falster Bådelaug,

Mobirise
Mobirise
Web: Palle Tørnqvist

System: Mobirise,
Adobe Dreamweaver CC 2020

Kontakt

Email: sig@guldborgland.net                   

SIG

Sejlklubberne i Guldborgsund Kommune